Aire air rèidio malairteach ionadail

13.05.2019

Bidh aire BPA na Comataidh Cultair, Turasachd, na Roinn Eòrpa agus Cùisean Taobh a-muigh air rèidio malairteach ionadail agus an sgrùdadh aca air a’ chuspair a’ leantainn aig coinneamh an t-seachdain sa tighinn.  

San Dàmhair 2018 chaidh na riaghailtean a bha a’ mìneachadh dè bha ionadail a’ ciallachadh a thaobh rèidio malairteach ionadail atharrachadh leis an riaghladair OFCOM. Mar thoradh air sin, chaidh an ìre as lugha de phrògraman a dh’fheumar a dhèanamh gu h-ionadail a lùghdachadh bho 43 uairean a thìde gach seachdain gu 15 uair a thìde.

A’ leantainn air an atharrachadh seo, dh’innis Global Radio o chionn ghoirid gu robh iad ag atharrachadh a’ chlàr phrògraman aca ann an Alba. Dh’fhaighnich a’ Chomataidh dhaibh sa Mhàrt carson a cho-dhùin iad am prògramadh ann an Alba a lùghdachadh agus a’ bhuaidh a bhiodh aige air an luchd-èisteachd aca.

Leanaidh an rannsachadh air Diardaoin 16 Cèitean nuair a chluinneas iad bho OFCOM, DC Thomson agus Bauer Radio.

Thuirt Neach-gairm na Comataidh Seonag Nic Ailpein BPA

“Tha e air leth cudromach gu bheil lìonra craolaidh rèidio ionadail soirbheachail ann an Alba le tasgadh ann am prògraman a tha gan dèanamh ann an Alba.

“Tha Bauer Radio agus DC Thomson nan craoladairean cudromach ann an Alba agus leis na h-atharrachaidhean a chaidh a chur an cèill le Global Radio, tha a’ Chomataidh gu mòr airson cluinntinn bhuapa mun bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith air na seanailean aca, air sgàth nan atharrachaidhean a dh’fhoillsich OFCOM o chionn ghoirid.

Cùl-fhiosrachadh

Seall ris a’ Chomataidh beò air Diardaoin 16 Cèitean. Faigh tuilleadh fiosrachaidh. 

Contact information

Media information

 Committee information

 

 

Public information

  • Telephone enquiry line: 0800 092 7500 or 0131 348 5395 (Gàidhlig)
  • [email protected]
  • Text 07786 209 888
  • Ask a question online through live chat
  • We also welcome calls using the Text Relay service or in British Sign Language through contactSCOTLAND-BSL

Keep up to date with us on:

keep up to date with what's happening in Parliament on Facebook Follow the Scottish Parliament on Twitter @ScotParl keep up to date with what's 
happening in Parliament on YouTube

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.