Tasglann naidheachd

Bu mhath le muinntir na h-Alba barrachd cleachdadh de theicneòlas fhaicinn taobh a-staigh an NHS, fhuair rannsachadh bho Chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba.

03.07.2019

Parliament inquiry into primary care sees public call for change and greater use of technology in Scotland’s NHS

A bheil Rathaidean na h-Alba a’ faighinn maoineachadh ceart? Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

01.07.2019

Tha a’ Chomataidh Eaconamaidh Dhùthchail agus Ceangalachd a’ lorg bheachdan bho raon farsaing de luchd-cleachdaidh rathaidean air èifeachdas na dòigh-obrach làithreach airson rathaidean ann an Alba a chumail suas...

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

01.07.2019

Ma leudaichear a’ chòir bhòtaidh, am bi barrachd a’ gabhail pàirt?

Cuimhneachan 20 Bliadhna Phàrlamaid na h-Alba – Fiosrachadh Cuirme

28.06.2019

Chaidh làn fhiosrachadh fhoillseachadh mun chuirm Disathairne gus 20 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba a chomharradh.

Dealbhan-camara mheadhanan as fheàrr san t-saoghal gan taisbeanadh aig Pàrlamaid na h-Alba

14.06.2019

Chaidh a ghairm an-diugh gum bi taisbeanadh an-asgaidh a’ sealltainn cuid de na dealbhan-camara as smuaineachail a thogadh thar 2018 ga chumail aig Pàrlamaid na h-Alba as t-samhradh.

BPAan a’ sireadh bheachdan air planaichean an aghaidh Gearradh Buill-gineamhainn Bhan

13.06.2019

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna Pàrlamaid na h-Alba air tòiseachadh air sgrùdadh mionaideach a dhèanamh mu phlanaichean gus dìon nas treasa a thoirt do bhoireannaich is clann-nighean a dh’fhuiling...

Creideas Coitcheann as coireach airson fiachan màil, a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid.

12.06.2019

Tha toirt a-steach a’ Chreideis Choitchinn air adhbharachadh mòran fiachan màil agus tha Comataidh Phàrlamaid na h-Alba air iarraidh gun tèid dèiligeadh ris an t-suidheachadh sa bhad.

Buannaich tiogaidean gus A Mòrachd A’ Bhanrigh fhaicinn a’ dèanamh òraid aig 20mh cuimhneachan na Pàrlamaid

12.06.2019

Gheibh deichnear den phoball na suidheachain as fheàrr a dh’fhaicinn A Mòrachd A’ Bhanrigh a’ dèanamh òraid do Phàrlamaid na h-Alba air Disathairne 29 Ògmhios.

BPAan a’ coinneachadh ri sgoiltean neo-eisimeileach

12.06.2019

Choinnich Comataidh Riaghaltas Ionadail is Choimhearsnachdan aig Taigh an Ròid ri riochdairean bho sgoiltean neo-eisimeileach gus cluinntinn dhaibh fhèin mu na draghan a th’ aca mu atharrachaidhean a chaidh a mholadh ri reataichean gnothachais.

Mòr-iomairt ùr ga ghairm gus barrachd bhoireannach a thàladh gu poilitigs

05.06.2019

Major new initiative to get more women into politics announced

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.