Welcome to the Scottish Parliament

 • GaelicLPFP

  Co-chomhairleachadh air a’ Phlana Ghàidhlig

  <p>Tha an obair cho-chomhairleachaidh air an treas tionndadh den phlana Ghàidhlig againn (an Giblean 2018 – am Màrt 2023) air tòiseachadh. Thoir dhuinn do bheachdan tron cheisteachan air loidhne ro 1 Samhain.</p> <p><a href="/gd/gettinginvolved/106128.aspx" target="_blank">Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh an seo (Gàidhlig)</a></p> <p><a href="http://www.parliament.scot/visitandlearn/75038.aspx" target="_blank">Find out more here (English)</a></p>
  +-

  Co-chomhairleachadh air a’ Phlana Ghàidhlig

 • Gaelic dictionaries

  Plana Gàidhlig 2018-2023

  <p>Tha Pàrlamaid na h-Alba air an treas Plana Gàidhlig fad còig bliadhna aice a chur air bhog mar chuid den rùn a tha aice an aon spèis a ghabhail don Ghàidhlig agus a thathar a’ gabhail don Bheurla.</p> <p><a href="http://www.parliament.scot/Gaelic/FINAL_SPCB_Gaelic_Language_Plan_Gaelic_final_02.08.18.pdf">Plana Gàidhlig - Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba 2018-23</a></p> <p> </p>
  +-

  Plana Gàidhlig 2018-2023

 • Image

  Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

  <p>Faigh a-mach mu Ghàidhlig sa Phàrlamaid anns a' bhileig againn:</p> <p><a title="Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba" href="/Gaelic/GaelicService-Full.pdf">Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba</a></p> <p>Faic cuideachd </p> <p><a href="/Gaelic/GaelicLanguagePlan_English.pdf">Plana Gàidhlig Buidheann Chorporɼa Pàrlamaid na h-Alba</a></p> <p>Airson goireasan cànain faic <a href="http://www.scottish.parliament.uk/gd/visitandlearn/40900.aspx">Goireasan Gàidhlig</a></p>
  +-

  Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

 • Regional map

  Thig don Phàrlamaid

  <p>Nach tig thu don Phàrlamaid airson turas treòraichte no gus gnothaichean na Pàrlamaid faicinn? Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air </p> <p><a href="">a' tadhal air a' Phàrlamaid</a>. </p>
  +-

  Thig don Phàrlamaid

Blog na Pàrlamaid

<p>Faigh a-mach mu na tha a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba agus faigh a-mach mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail san obair aice tron <a href="http://parlamaidalba.wordpress.com/" target="_blank">bhlog Ghàidhlig </a>againn. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://parlamaidalba.wordpress.com/"><img alt="" src="http://s.wordpress.org/about/images/logo-blue/blue-m.png" /></a></p>

Naidheachdan as ùire

 • 23.02.21
 • 23.02.21
 • 18.02.21
 • 16.02.21
 • 12.02.21
Faclairean Gàidhlig

Gàidhlig

<p>Goireasan cànain do dh'eadar-theangaireach, luchd-ionnsachaidh is eile: faclairean, ainmean-àite, briathrachas pàrlamaideach is eile. </p>

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.