Naidheachd

 

Atharrachadh siostamach a dhìth gus aghaidh a chur air ana-cothrom ann an cuspairean STEM

Atharrachadh siostamach a dhìth gus aghaidh a chur air ana-cothrom ann an cuspairean STEM

Ciamar as fheàrr as urrainn do Riaghaltas na h-Alba luchd-obrach mion-reic a dhìon? Tha Comataidh aig Taigh an Ròid a’ faighneachd

Thèid bile aig a bheil e mar amas cur ri dìon luchd-obrach mion-reic a sgrùdadh le Comataidh Eaconomaidh, Lùtha agus Obair Chothromaich.

Comataidh a’ cur fàilte air meudachadh a’ chòir-bhòtaidh

Bu chòir cothrom a bhith aig nàiseantaich chèin a tha a’ fuireach ann an Alba beachd a thoirt seachad air mar a tha an dùthaich ga ruith. Seo beachd a’ mhòr-chuid den Chomataidh Inbhean, Modhan-obrach agus Dreuchdan Poblach

Gairm airson òrdain-reice èigneachail gus aghaidh a chur air duilgheadas nan dachaighean falamh

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a bhriathar a choileanadh agus reicean èigneachail a thoirt a-steach gus aghaidh a chur air duilgheadas nan taighean falamh.

An ceannas air atharrachaidhean: na tha air chùl Gnìomhachas anns a’ Phàrlamaid

Bidh ceannas air atharrachaidhean ann an gnìomhachas mar chuspair aig co-labhairt dà latha ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh na h-Eaconomaidh air a beachd a nochdadh mu chuideachadh roinneil ron bhuidseat

Tha Comataidh Eaconomaidh, Lùtha is Obair Chudromach air an aithiisg aice na sgrùdadh air a’ bhuidseat mu chuideachadh roinneil roghainneil, maoin a bheir taic-ionmhais do ghnìomhachasan ionadail air feadh na h-Alba, fhoillseachadh an-diugh.

Pàrlamaid na h-Alba a’ cur fàilte chridheil air Clàrc/Ceannard ùr

Thathar air Clàrc/Ceannard ùr aig Pàrlamaid na h-Alba a chur an dreuchd.

Bile UEFA air Aonta Aon-ghuthach fhaighinn le cead air a thoirt do Cheòladairean-sràide cluich

Tha Comataidh Cultair, Turasachd, Eòrpa agus Chùisean A-muigh air a taic a chur an-diugh ri Bile Farpais UEFA a thathar a’ toirt a-steach air thoiseach air Alba a bhith a’ cumail gheamaichean ball-coise mar chuid de dh’fharpais EURO 2020 ...

Biadhlannan na Pàrlamaid gus cosgais 25sg a chur air gach cupa so-ghiùlan

Tha Pàrlamaid na h-Alba dol a chur cosgais 25sg air gach cupa so-ghiùlan anns na biadhlannan aca bho Diluain 4 Samhain. Tha seo an dùil sgudal a lùghdachadh agus lorg carboin togalach Thaigh an Ròid a thoirt sìos

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date