Welcome to the Scottish Parliament

Blog na Pàrlamaid

Faigh a-mach mu na tha a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba agus faigh a-mach mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail san obair aice tron bhlog Ghàidhlig againn.

Lorg do BhPA

Cur a-steach do chòd-phuist:


 

No cleachd am mapa:

Scottish regions map
Scottish regions map
x
Help us improve your experience on the Scottish Parliament website by letting us know what's important to you.


Take our survey! It will only take 5-10 minutes to complete.
Yes
No