Ro-ràdh sa Ghàidhlig

Airson an tachartas seo a chomharrachadh, tha an clàr seo le Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt a-steach eLeabhar eadar-obrachail ùr mu na h-atharrachaidhean sòisealta, eaconamach agus àrainneachd ann an Alba bho 1970.

Leugh am fiosrachadh seo