Eachdraidh

Gaelic Timeline

Tionndadh Flash

Faigh a-mach mu dheidhinn eachdraidh nam Pàrlamaidean ann an Alba tro eachdraidh chun an latha an-diugh tron loidhne-ama eadar-obrachail.

Mur eil Flash agad, faodar a chleachdadh ar loidhne-ama air PDF.

Chaidh an loidhne–àma a chruthachadh le taic bhon Sgioba Pròiseact aig Clàraidhean Pàrlamaidean na h-Alba.