Tiogaidean airson Coinneamhan Comataidh

Nuair a bhios a’ Phàrlamaid ann an seisean bidh na comataidhean a’ coinneachadh madainn Dimàirt, feasgar Dimàirt agus feasgar Diciadain gu h-àbhaisteach.

 Rè nan coinneamhan sin bidh na comtaidhean a’ gabhail fianais bho luchd-fianais, a’ toirt sùil gheur air reachdas agus a’ cumail sgrùdaidhean.     

 Nuair a bhios a’ Phàrlamaid air fosadh cha bhi coinneamhan comataidh air an cur air dòigh.

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

  • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
  • 12 – 27 Dàmhair 2013
  • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014
  • 8 Gearran - 16 Gearran 2014
  • 5 Giblean - 20 Giblean 2014
  • 28 Ògmhios - 3 Lùnastal 2014
  • 23 Lùnastal - 21 Sultain 2014
  • 11 - 26 Dàmhair 2014
  • 20 Dùbhlachd 2014 - 4 Faoilleach 2015

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

Committee Room 2

Tiogaidean Poblach airson Comataidhean

Faodaidh am poball a bhith an làthair aig coinneamhan comataidh. Feumaidh tiocaid – saor is an-asgaidh – a bhith agad airson suidhe sa ghailearaidh phoblach ann an seòmar comataidh. Gheibhear tiocaidean tron fhoirm iarraidh thiocaidean no tro phost-d/fòn.

TelephoneHeadsetiStockSandraOClaire20041113

Poileasaidhean agus modhan gus àiteachan a chur an taobh do Choinneamhan Comataidh

Poileasaidhean agus modhan gus àiteachan a chur an taobh do Choinneamhan Chomataidhean agus mar a chleasdas sinn an dàta agad.