Tiocaidean airson Deasbadan Pàrlamaideach

Faodaidh luchd-tadhail a bhith an làthair aig deasbadan na Pàrlamaid anns a' ghailearaidh phoblach ann an Seòmar-deasbaid na Pàrlamaid. Feumaidh tiocaid a bhith agad airson seo ach tha iad seo saor is an-asgaidh.

Thoir sùil air na cinn-latha fosaidh mus cuir thu an turas agad air dòigh oir cha bhi a' Phàrlamaid a' coinneachadh rè an fhosaidh.

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

  • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
  • 12 – 27 Dàmhair 2013
  • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014
  • 8 Gearran - 16 Gearran 2014
  • 5 Giblean - 20 Giblean 2014
  • 28 Ògmhios - 3 Lùnastal 2014
  • 23 Lùnastal - 21 Sultain 2014
  • 11 - 26 Dàmhair 2014
  • 20 Dùbhlachd 2014 - 4 Faoilleach 2015

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach)