Beachdan is molaidhean / Mar a nithear gearain

Leis an fhoirm Beachdan is molaidhean againn, faodaidh tu ais-eòlas a thoirt dhuinn air mar as urrainn don Phàrlamaid na seirbheisean againn don phobal a dhèanamh nas fheàrr. Ma tha thu airson gearan oifigeil a dhèanamh mu luchd-obrach no seirbheisean Pàrlamaid na h-Alba, faodaidh tu am foirm Gearain againn a chleachdadh.

Briog air a cheangal seo gus foirm beachdan is molaidhean a luchdadh a-nuas:

Briog air a cheangal seo gus foirm gearain a luchdadh a-nuas:

Tha copaidhean an clò rim faighinn cuideachd bho Sheirbheis Fiosrachaidh a' Phobaill.