Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

Tha Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair a' toirt seachad fiosrachadh bunaiteach mun Phàrlamaid agus a h-obair. Anns a' bhileig, tha earrannan ann mu mar a thèid BPA a thaghadh, mar a bhios comataidhean ag obair, agus mar a nì a' Phàrlamaid laghan.

Briog air a' cheangal gus a' bhileag fhaighinn: