Uairean Fosglaidh

Public entrance to Parliament building

Tha Pàrlamaid na h-Alba fosgailte do Luchd-tadhail Diluain gu Disathairne.

 

Nuair a bhios Pàrlamaid na h-Alba air fosadh tha na h-uairean fosglaidh gu h-ìosal airson Diluain is Dihaoine ann airson Dhimàirt, Diciadain is Diardaoin cuideachd.

 

Cinn-latha fosaidh mar a chaidh aontachadh leis a' Phàrlamaid:

 

  • 29 Ògmhios – 1 Sultain 2013
  • 12 – 27 Dàmhair 2013
  • 21 Dùbhlachd 2013 – 5 Faoilleach 2014
  • 8 Gearran - 16 Gearran 2014
  • 5 Giblean - 20 Giblean 2014
  • 28 Ògmhios - 3 Lùnastal 2014
  • 23 Lùnastal - 21 Sultain 2014
  • 11 - 26 Dàmhair 2014
  • 20 Dùbhlachd 2014 - 4 Faoilleach 2015

(Tha na cinn-latha seo uile ion-ghabhalach) 

Diluain, Dihaoine, Disthairne is saor-làithean poblach

10.00 gu 17.00 (inntrigeadh mu dheireadh 16.30)
Bidh na h-uairean fosglaidh seo ann airson Dimairt, Diciadain agus Diardaoin nuair a bhios a' Phàrlamaid na fosadh (ach a-mhàin fosadh a' Ghearain)

Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin

09.00 gu 18.30 (inntrigeadh mu dheireadh 18.00)  

Bidh na h-uairean fosglaidh seo ann airson Dimairt, Diciadain agus Diardaoin nuair a bhios a' Phàrlamaid na fosadh

Didòmhnaich

Dùinte