Fiosrachadh So-ruigsinneachd

Main HallTha Pàrlamaid na h-Alba air leabhar-iùil mu sho-ruigsinneachd agus Pàrlamaid na h-Alba a dhèanamh gus cuideachd a thoirt do dhaoine aig a bheil ciorram a tha a' tadhal air togalach Taigh an Ròid.

Briog air fear de na ceanglaichean seo gus a' bhileag fhaicinn:

Fiosrachadh airson Luchd-tadhail - Gàidhlig (3.39 MB pdf)