Faoilleach

Procurement Reform Bill progresses through Parliament

31.01.2014

The Procurement Reform (Scotland) Bill should continue to progress through the Scottish Parliament, is the conclusion in a report published today by the Infrastructure and Capital Investment Committee.

An tug an t-seirbheis-smàlaidh shingilte buannachd dhan sgìre agaibh?

31.01.2014

Cha mhòr nach eil bliadhna ann bho thug Achd Ath-leasachadh a’ Phoileis agus Smàlaidh (Alba) 2012 ochd Seirbheisean-smàlaidh agus Teasairginn còmhla mar aon seirbheis.

Committee welcomes improved access to medicines

31.01.2014

Changes to the way new medicines are accessed and approved in Scotland have today been welcomed by the Scottish Parliament’s Health and Sport Committee.

Foghlam agus cultar ann an Alba an dèidh an referendum gu bhith air a sgrùdadh le comataidh aig Pàrlamaid na h-Alba

30.01.2014

Thèid an cruth air foghlam agus cultar ann an Alba an dèidh toradh an referendum a sgrùdadh le Comataidh Foghlaim agus Cultair aig Pàrlamaid na h-Alba ann an rannsachadh a chaidh a chur air bhog an-diugh (Diardaoin 30 Faoilleach).

Comataidh nan Athchuingean air an iteig leis an 1500mh athchuinge

27.01.2014

Tha an iolair-mhaol aig na SA, tha an kiwi aig Sealan Nuadh agus a-nis tha an 1500mh athchuinge a chaidh a chur gu Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh gun tèid an iolair-bhuidhe ainmeachadh mar eun nàiseanta na h-Alba.

Talla a’ Bhaile, Dùn Breatann, mar shuidheachadh airson coinneamh Pàrlamaid na h-Alba air taigheadas

27.01.2014

Bidh Talla a’ Bhaile mar shuidheachadh do choinneamhan le Comataidh Bun-structair is Cur an Sealbh Calpa na Pàrlamaid air Bile Taigheadais (Alba) an ath mhìos.

Luchd-fianais air ainmeachadh airson rannsachadh Comataidh an Eaconamaidh mu na tha an dàn do dh’eaconamaidh na h-Alba san ùine air thoiseach

22.01.2014

Bithear ag iarraidh beachdan dhaoine aig àrd-ìre ann an saoghal poilitigs, gnìomhachais agus foghlaim mu na tha an dàn do dh’eaconamaidh na h-Alba an dèidh 2014 mar phàirt de rannsachadh le Comataidh Eaconomaidh Pàrlamaid na h-Alba.

The impact of health inequalities in the early years to be investigated by the Health Committee

20.01.2014

An inquiry that will investigate the impact of health inequalities in the early years has been launched by the Health and Sport Committee.

Can the Scottish Government bring forward its own legislation on forced marriage asks Justice Committee?

15.01.2014

The Justice Committee is asking the Scottish Government to look again at whether it can introduce its own legislation on forced marriage.

Ceithir Comataidhean Pàrlamaid gus frèama planaidh nàiseanta a sgrùdadh

14.01.2014

Thèid Am Frèama Planaidh Nàiseanta, a bhios a’ cur an cèill co-theacs leasachaidh thar Alba, a sgrùdadh aig ceithir comataidhean pàrlamaid..

Ro-innleachd nàiseanta a dhìth gus aghaidh a thoirt air brath-gnèitheach air cloinn

14.01.2014

Tha feum aig Alba air ro-innleachd fhollaiseach gus aghaidh a thoirt air brath-gnèitheach (sexual exploitation) air cloinn. Seo aon de na molaidhean bunaiteach ann an aithisg a chaidh a chur a-mach an-diugh le Comataidh Athchuingean Poblach.

Cuiridh Comataidh nan Inbhean fàilte air ath-leasachaidhean na pàrlamaid

14.01.2014

Chaidh fàilte a chur air ceuman ath-leasachaidh, a bha air an toirt a-steach aig Pàrlamaid na h-Alba sa bhliadhna 2012, ann an aithisg comataidh pàrlamaid a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Comataidh a’ Phoileis air chuairt air feadh Alba

13.01.2014

Thèid buill de dh’Fho-chomataidh a’ Cheartais mun Phoileas air cuairt-rannsachaidh air feadh na h-Alba a’ tòiseachadh an-diugh ann an Dùn Phris.

Beagan sgioblachaidh a dhìth air modal ùr gus sùil a chumail air prìosanaich a rèir Comataidh a’ Cheartais

13.01.2014

Tha atharrachaidhean a thathar a’ moladh a chuireadh às do Chomataidhean Cuairtean Phrìosanan air an stiùireadh le luchd saor-thoileach air a bhith air an ceasnachadh le Comataidh a’ Cheartais ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Faighnichidh Comataidh Co-ionannachd Chothrom, a bheil athraichean singilte a’ faighinn cothrom na Fèinne?

11.01.2014

A bheil athraichean singilte a’ faighinn cothrom na Fèinne? Sin a’ cheist a tha Comataidh Co-ionannachd Chothrom a’ cur an-diugh agus iad air rannsachadh mu cheistean a bhios ro athraichean singilte a chur air bhog.

Rural Affairs Committee visits climate change project

The Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee today visited the ClimateXChange at the Edinburgh Centre for Carbon Innovation.

“Abolish the ‘bedroom tax’ or give the Scottish Parliament the powers to do so” plea from the Welfare Reform Committee

The UK Government should abolish the ‘bedroom tax’ or give the Scottish Parliament the powers to do so according to the Scottish Parliament’s Welfare Reform Committee.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.