Cèitean

Dìth adhartais phàistean fo chùram "ro mhòr gabhail ris"

31.05.2012

Tha cuid de na pàistean as so-leònte ann an Alba fhathast air dheireadh air chàch a thaobh foghlaim, a dh'aindeoin cheuman a bhios an-sàs gus an cuideachadh, a rèir aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Comataidh Foghlam is Cultar

Comharrachadh Iùbalaidh Daoimein aig a' Phàrlamaid

30.05.2012

Thèid craobh dharach a chur aig Pàrlamaid na h-Alba an-diugh mar chomharradh air ceangal maireannach A Mòrachd a' Bhànrigh ri Pàrlamaid is muinntir na h-Alba.

Comataidh ag iarraidh conaltradh nas fheàrr mu ghnothaichean Eòrpach

30.05.2012

Chaidh lochdan a thaobh seanailean agus nàdar chòmhraidhean eadar Riaghaltas na RA agus Riaghaltas na h-Alba mu ghnothaichean san Aonadh Eòrpach a thoirt gu aire an-diugh ann an aithisg a dh'fhoillsich Comataidh na Eòrpach is Dàimhean Taobh-a-Muigh.

Amannan-suidhe ùra is ceuman ath-leasachaidh aig Taigh an Ròid air an cur an cèill fa chomhair aontachaidh

30.05.2012

Chaidh atharrachaidhean a thaobh gnàth-riaghailtean Taigh an Ròid, far am bithear a' suidhe ann an Seòmar na Pàrlamaid fad trì feasgair san t-seachdain, a chur an cèill an-diugh le comataidh sa Phàrlamaid.

Evidence session on Broadcasting

29.05.2012

Mark Thompson, Director-General of the BBC, Ken MacQuarrie, Director, BBC Scotland and Bruce Malcolm, Chief Operating Officer, BBC Scotland, today gave evidence to the Scottish Parliament’s Education and Culture Committee on broadcasting.

An urrainn do sporan poblach na h-Alba sluagh aosmhor na h-Alba a làimhseachadh? A’ Chomataidh a’ sireadh bheachdan

25.05.2012

Tha sluagh na h-Alba a’ fàs aosda ach dè a’ bhuaidh a bhios aig an seo air a’ bhuidseit aca agus, nas cudromaiche, air dealbhadh agus lìbhrigeadh sheirbheisean poblach deatamach? Gus na ceistean sin a fhreagairt, tha Comataidh an Ionmhais air sgrùdadh a c

Comataidh Sgrùdadh Poblach ri dhol a Ghlaschu airson Rannsachadh air Seirbheisean Eòlas-Cridhe

23.05.2012

Tha BPAan o Chomataidh Sgrùdadh Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba ri dhol a Ghlaschu an ath-mhìos mar phàirt de rannsachadh na Pàrlamaid air seirbheisean eòlas-cridhe na h-Alba.

Beachdachadh air prògram cur-an-seilbh Fàire 2020 aig Taigh an Ròid

21.05.2012

Scotland’s business and academic research communities will gather at Holyrood on Friday (25 May) to discuss how Scotland can best engage with the EU’s Horizon 2020 proposals.

Bu chòir don luchd-siubhail a bhith aig teis-meadhain lìbhrigeadh seirbheisean-rèile na h-Alba

21.05.2012

Bu chòir mathas luchd-siubhail a bhith aig teis-meadhain lìbhrigeadh ath-cheadachd margaideachaidh rèile na h-Alba, 's e sin prìomh theachdaireachd aithisg a thèid fhoillseachadh an-diugh le Comataidh Bun-Structair is Cur-an-Seilbh Calpa

Dràma Àrd-Ìre ann am Pàrlamaid na h-Alba

17.05.2012

20 mionaid de dh'àrd-drama - ach chan e seo Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir!

Bile airson Buaidh Ath-leasachadh Shocairean RA a lughdachadh an Alba a’ gluasad air adhart

16.05.2012

Tha Riaghaltas na h-Alba air cùl Bile a tha ag amas, cho fada ’s a ghabhas, air lughdachadh a thoirt air a’ bhuaidh fharsaing a dh’fhaodadh a bhith aig Achd Ath-Leasachadh Shochairean na RA air daoine ann an Alba a tha bochd agus so-leònte.

Committee visits Perthshire for renewables inquiry

14.05.2012

The Economy, Energy and Tourism Committee is today carrying out a fact-finding visit in Perthshire as part of its inquiry into the Scottish Government's renewables targets.

BPAan gus sùil a thoirt air obair cumhachd-gaoithe/uisge

14.05.2012

Scotland’s third largest wind farm and a new hydro-power station in Perthshire were showcased to members of the Economy, Energy and Tourism Committee today (14 May). The first of three visits across Scotland, this will inform the Renewables Inquiry.

Schoolchildren Gather at Scottish Parliament for Annual Euroquiz Competition

11.05.2012

More than 120 Scottish primary schoolchildren will gather in the Scottish Parliament’s debating chamber on Monday 14 May to test their knowledge of European affairs by competing in a nationwide competition.

Bu chòir com-pàirteachas a bhith aig cridhe ath-leasachadh slàinte is cùram sòisealta, tha Comataidh na Slàinte ag ràdh

04.05.2012

Bu chòir gum biodh pàirt nas motha aig an roinn saor-thoileach agus solaraichean cùraim neo-eisimeileach ann a bhith a’ lìbhrigeadh slàinte is cùram sòisealta aonaichte, a rèir aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh le Comataidh na Slàinte agus Spòrs.

Appoint Chief Constable and Fire Officer earlier says Justice Committee

02.05.2012

The appointment of a chief constable and chief fire officer to oversee the new national police and fire and rescue service should be made as soon as possible, according to the Justice Committee in its stage 1 report on the Police and Fire Reform Bill.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.