Am Morair Sachs a' toirt seachad Àm Cnuasachaidh

23.11.2011

Thug am Morair Sacks, Prìomh Rabbi Cothionalan Aonaichte Eabhra airson Bhreatainn agus a' Cho-fhlathais, Àm Cnuasachaidh seachad anns an t-Seòmar Deasbaid an-diugh.

Mus tug e seachad òraid do na Buill, choinnich am Morair Sachs ri Leas-oifigear Riaghlaidh Elaine Nic a' Ghobhainn BPA (san deilbh) ann an Taigh Queensberry.

More information

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.