Tasglann naidheachd

Plana soilleir a dhìth airson nan cumhachdan co-cheangailte ri tèarainteachd shòisealta

11.04.2017

Tha plana soilleir a dhìth airson dèanamh cinnteach gun soirbhich le bhith gluasad nan cumhachdan co-cheangailte ri sochairean sòisealta...

Taisbeanadh Harry Benson ga shealltainn ann an Siorrachd Obar Dheathain

07.04.2017

Mar thoradh air soirbheas an taisbeanaidh Harry Benson: Seeing America, an-uiridh aig Pàrlamaid na h-Alba, chaidh an naidheachd fhoillseachadh an-diugh gun tèid an taisbeanadh a shealltainn ann an Siorrachd Obar Dheathain.

Eaconamairean is eòlaichean buidseit bhon OECD gu bhith a' tighinn còmhla aig Taigh an Roid - 6 Giblean

05.04.2017

Tha feadhainn de na h-eaconamairean as iomraitiche bhon OECD gu bhith a’ tighinn còmhla aig Taigh an Roid an t-seachdain seo gus bruidhinn mar as urrainn do phàrlamaidean bho air feadh an t-saoghail sgrùdadh nas fheàrr a dhèanamh ...

A bheil Cunnraidhean Baile Roinn airidh air na cinn-naidheachd, tha Comataidh a’ faighneachd

04.04.2017

Tha Comataidh ann an Taigh an Ròid a’ gairm airson bheachdan bhon phoball air Cunnraidhean Baile Roinn, agus i a’ tòiseachadh air rannsachadh air cunnraidhean airson fàs eaconamach.

Fòram Alba air Thoiseach a’ cur air bhog am prògram aige ‘Alba 2030’

27.03.2017

Tha Fòram Alba air Thoiseach - a’ bhuidheann-bheachdachaidh taobh a-staigh aig Pàrlamaid na h-Alba - a’ cur air bhog am prògram aige ‘Alba 2030’ nas anmoiche san t-seachdain seo (Diciadain 29 Màrt).

Feumaidh buidhnean fiadh-bheatha na h-Alba tighinn ri chèile ann an strì an aghaidh eucoir

26.03.2017

Feumaidh ‘a’ mhì-earbsa eagalach’ eadar na buidhnean a tha dèiligeadh ris na h-eucoirean fiadh-bheatha as miosa ann an Alba tighinn gu crìch, tha Comataidh a’ toirt rabhadh an-diugh

Glaschu ri thighinn fo prosbaig na Comataidh

24.03.2017

Thig Glaschu fon phrosbaig le Comataidh Tèarainteachd Shòisealta ann am Pàrlamaid na h-Alba, agus a’ iad a’ tòiseachadh a cuid sgrùdaidh air molaidhean a tha ag amas air dèiligeadh ri bochdainn cloinne.

Pàrlamaid na h-Alba a’ cur an cèill comharrachadh Latha a’ Cho-fhlaitheis

15.03.2017

Tha Pàrlamaid na h-Alba an-diugh a’ comharrachadh Latha a’ Cho-fhlaitheis 2017, fon chuspair ‘Co-fhlaitheas a tha a’ togail sìth’.

Cuiridh riaghailt ùr do Luchd-Gairm nan Comataidhean aig Taigh an Ròid taic ri fòrladh phàrantan

14.03.2017

Bidh e comasach do luchd-gairm nan comataidhean aig Taigh an Ròid a thèid air fòrladh màthaireil no athaireil tilleadh don aon obair, ma chuireas a’ Phàrlmaid aonta ri riaghailt ùr a tha ga moladh le Comataidh nan Inbhean is nam Modhan.

Pàrlamaid gu bhith ag ainmeachadh Coimiseanair na Cloinne

10.03.2017

Bheirear fiathachadh do Phàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain Bruce Adamson ainmeachadh dha a Mòrachd a’ Bhanrigh mar Choimiseanair ùr na h-Alba do Chloinn agus don Òigridh.