Naidheachd

 

Fèis ga cur air ghleus le deasbad air spòrs

Bidh Fèis Phoilitigs na bliadhna seo, a tha a’ leantainn trì làithean aig Pàrlamaid na h-Alba, a’ tòiseachadh an-diugh (Diardaoin 18 Lùnastal) le deasbad air na tha an dàn do spòrs ann an Alba, le manaidsear na h-Alba Gordon Strachan.

Luchd-tadhail na Pàrlamaid a’ faighinn fàilte bho ‘Eich-uisge Chultarach’

Cuiridh modailean 10-troigh a dh’àirde de na h-Eich-uisge (Kelpies), obair-ealain a tha ainmeil air feadh an t-saoghail, fàilte air luchd-tadhail Pàrlamaid na h-Alba bho 15 Lùnastal.

Taisbeanadh de na dealbhan as ainmeile aig Harry Benson ga shealltainn aig a’ Phàrlamaid

Taisbeanadh de na dealbhan as ainmeil aig Harry Benson ga shealltainn aig a’ Phàrlamaid

Obair ealain gus Fèis Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann a chomharrachadh ga foillseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba

Chaidh obair ealain, a tha comharrachadh fosgladh Fèis Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann 2016, fhoillseachadh an-diugh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Suidheachain phoblach aig co-labhairt eadar-nàiseanta air cultar air an ainmeachadh

Ciamar a bhios na h-ealainean a' cur ri beatha dhaoine air feadh an t-saoghail agus dè an t-àite a tha aig cultar ann a bhith a' cruthachadh choimhearsnachdan soirbheachail?

Comataidh phàrlamaideach a’ gairm airson barrachd fiosrachaidh air a’ bhuil a thig bho Bhrexit

Tha a’ Chomataidh ann am Pàrlamaid na h-Alba, a tha a’ sgrùdadh dè a’ bhuil a bhios air Alba bho Bhrexit, air an rannsachadh aice a leudachadh.

Comataidh Eòrpach ag ainmeachadh luchd-fianais air Brexit

Thig eaconamairean agus ceannardan gnìomhachais bho sheirbheisean ionmhais, bho bhiadh is deoch agus bho fhoghlam aig an àrd ìre gu Taigh an Ròid an t-seachdain seo, far am bi iad a’ mìneachadh dè a’ bhuil a bhios air Alba an dèidh a’ bhòt airson Brexit.

Comataidh Eòrpach ann an còmhraidhean sa Bhruiseal

Tha buill den Chomataidh Eòrpach agus Dàimhean Taobh a-muigh ann am Pàrlamaid na h-Alba air latha de choinneamhan a chumail anns a’ Bhruiseal, agus iad a’ leantainn orra a’ sgrùdadh dè a’ bhuil a bhios air Alba bho Bhrexit.

Comataidh Eòrpach ann an còmraidhean sa Bhruiseal air dè a’ bhuil a bhios air Alba bho Bhrexit

Tadhlaidh buill de Chomataidh Dàimhean Taobh a-muigh aig Pàrlamaid na h-Alba air a’ Bhruseil Dimàirt seo tighinn mar phàirt den sgrùdadh aca air a’ bhuil a bheir Brexit air Alba.

Cuirm fosglaidh gus an còigeamh seisean de Phàrlamaid na h-Alba a chomharrachadh

Chaidh làn liosta fhoillseachadh de thachartasan a chomharraicheas fosgladh a’ chòigeamh seisein de Phàrlamaid na h-Alba.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date