Naidheachd

 

Pàrlamaid na h-Alba a’ gairm phreantasachdan ùra

Thèid seachd preantasan ùra fhastadh a dh’obair thar na Pàrlamaid ann an raointean leithid Sheirbheisean Luchd-tadhail agus ionad rannsachaidh neo-eisimeileach na Pàrlamaid (SPICe).

Sàbhailteachd thogalaichean sgoile ga rannsachadh

Thèid Sàbhailteachd thogalaichean sgoile ann an Alba a rannsachadh le Comataidh Foghlaim is Sgilean aig Pàrlamaid na h-Alba.

BPAan a’ cur aonta ri prionnsapalan coitcheann Bile nan Cùmhnantan (Còraichean Treas Partaidh) (Alba)

Tha Comataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh an Lagha (DPLR) aig Taigh an Roid air prionnsapalan coitcheann Bile nan Cùmhnantan (Còraichean Treas Partaidh) (Alba) a mholadh airson aonta.

Bha giùlan ceannard Ùghdarras Phoileas na h-Alba “mì-iomchaidh”, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid

Tha e coltach gu robh giùlan Neach-cathrach Ùghdarras Phoileas na h-Alba “mì-iomchaidh”, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid.

Bheirear sùil air mar tha e toirmisgte ann an Alba earbaill chuileanan a dhèanamh nas giorra

Am bu chòir dha a bhith ceadaichte fon lagh earball cuilein a dhèanamh nas giorra gus dèanamh cinnteach nach tèid a ghoirteachadh nuair a tha e nas sine? Seo aon de na ceistean a bhios Comataidh aig Taigh an Roid a’ faighneachd...

Gnìomh a dhìth an ceartair gus dìon a thoirt do chloinn ann an spòrs, tha comataidh aig Taigh an Ròid ag ràdh

Tha sgeama ann cheana a tha ag amas air clann a dhìon bho droch-dhìol ann an spòrs, ach dh’fhaodadh nach eil an sgeama ag obrachadh agus feumaidh a chur ceart an ceartair, a rèir aithisg phàrlamaideach ann an Taigh an Ròid.

Facal gu bhith aig an òigridh air dàimhean eadar Alba agus an Roinn Eòrpa anns an àm ri teachd

Bidh òigridh bho air feadh na h-Alba a’ tighinn do Phàrlamaid na h-Alba an-diugh (Dimàirt 25 Giblean) gus facal a bhith aca air dè seòrsa dàimh a bu thoigh leotha fhaicinn eadar Alba agus an t-Aonadh Eòrpach an dèidh Brexit.

Leasachaidhean a dhìth gus dèanamh cinnteach gur iad a’ chlann as cudromaiche ann an siostam nan èisteachdan

Tha leasachaidhean a dhìth gus dèanamh cinnteach gur iad a’ chlann as cudromaiche san t-siostam a chaidh a dhealbh gus an dìon ...

‘Chan eil rùm ann airson somaltachd’ ann an Seirbheis Casaid na h-Alba far a bheil cùisean teann

Feumaidh neach-casaid poblach na h-Alba dèanamh nas fheàrr ann an grunn raointean cudromach, a rèir aithisg a dh’fhoillsicheadh an-diugh le Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid.

Rannsachadh ùr a’ sealltainn gu bheil fianais eadar-nàiseanta nach beag ann a tha dearbhadh gum b’ urrainn poileasaidh in-imrich fa leth a bhith aig Alba

Tha rannsachadh ùr a chaidh a dhèanamh do Chomataidh Eòrpach aig Taigh an Roid a’ sealltainn gu bheil fianais eadar-nàiseanta nach beag ann a tha dearbhadh gum b’ urrainn poileasaidh in-imrich fa leth a bhith aig Alba ...

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date