Naidheachd

 

Buidseat Riaghaltas na h-Alba a-nis fo bhuaidh barrachd caochlaideachd, tha an Neach-gairm aig Comataidh an Ionmhais ann an Taigh an Ròid ag ràdh

Is dòcha gum bi buidseat Riaghaltas na h-Alba fo bhuaidh barrachd caochlaideachd mar thoradh air atharrachaidhean Choimisean Mhic a’ Ghobhainn agus am frèam fiosgail

Reifreann air an Aonadh Eòrpach: a’ bhuil air Alba a thighinn fon phrosbaig le comataidh phàrlamaideach

Bidh Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh a-muigh ag obair rè fosadh an t-samhraidh am-bliadhna gus sùil a thoirt air dè a’ bhuil a bhios aig Brexit air Alba.

Dàn ùr an Fhilidh (Makar) ga ghabhail aig cuirm fosglaidh Taigh an Ròid

Sgrìobhaidh agus gabhaidh Filidh na h-Alba, Jackie Kay, dàn aig fosgladh a’ chòigeamh seisein de Phàrlamaid na h-Alba.

Na h-ìomhaighean as cumhachdaiche san t-saoghal gan taisbeanadh aig a’ Phàrlamaid

Tha taisbeanadh an-asgaidh de ne dealbhan luchd-naidheachd as fheàrr air thalamh a’ fosgladh a-màireach (Diciadain) aig Pàrlamaid na h-Alba.

Muinntir na Marcachd do Thaigh an Ròid air an gairm

Chaidh a ghairm an-diugh gum bi buidhnean coimhearsnachd am measg sluagh 2,000 a’ gabhail pàirt ann am ‘Marcachd’ bheothail sìos Mìle Rìoghail Dhùn Èideann.

Còrr is 2,000 neach a’ gabhail pàirt sa Mharcachd eachdraidheil don Phàrlamaid

Community groups, Scotland’s ‘Local Heroes’, musicians and entertainers will be among 2,000 people taking part in a colourful, historic ‘Riding’ procession down Edinburgh’s Royal Mile.

Cuairt Dheireannach Taigh an Ròid do Luchd-deasbaid Mhic an Deòir

The right to be forgotten online will be the subject of debate on Thursday evening as some of the most talented young debaters in Scotland take part in the final of the 2016 Law Society of Scotland Donald Dewar Memorial Debating Tournament.

BPAan a’ lorg Gaisgich Ionadail na h-Alba

Tha Gaisgich Ionadail gan lorg bho air feadh Alba a bhios dèanamh diofar ann am beatha dhaoine eile.

Coinneach Mac an Tòisich BPA air a thaghadh mar Oifigear Riaghlaidh ùr do Phàrlamaid na h-Alba

Coinneach Mac an Tòisich BPA air a thaghadh mar Oifigear Riaghlaidh ùr do Phàrlamaid na h-Alba

Linda Fabiani agus Cairistìona Ghreumach air an taghadh mar Leas-Oifigearan Riaghlaidh

Chaidh Linda Fabiani BPA agus Cairistìona Ghreumach BPA a thaghadh mar Leas-Oifigearan Riaghlaidh.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date