Naidheachd

 

Ùghdarrasan Amalachais Slàinte is Cùram Sòisealta gan cronachadh airson obair com-pàirteachaidh gun bhrìgh – Comataidh Slàinte is Spòrs Thaigh an Ròid

Cha bu chòir don chom-pàirteachadh leis a’ phoball agus luchd-ùidh a nì Ùghdarrasan Amalachais Slàinte is Cùram Sòisealta (UA) a bhith na obair gun bhrìgh, a rèir Comataidh Slàinte is Spòrs Pàrlamaid na h-Alba.

Gairm Fianais air Cumhachdan Tiomnaichte ann am Bile (Tarraing a-mach às) an AE

Tha a’ Chomataidh Chumhachdan Tiomnaichte agus Ath-leasachadh Lagh an-diugh a’ cur a-mach gairm fianais a thaobh Bile (Tarraing a-mach às) an Aonadh Eòrpach.

Barrachd a dhìth bho chomhairlean gus trod mu challaidean a rèiteach, a rèir Comataidh

Tha callaidean a dh’fhàsas ro mhòr, agus a bhios a’ cur nàbaidhean fo sgàile, fhathast nan adhbhar connspaid ann an Alba airson nach eil reachdas an-còmhnaidh ga chleachdadh mar bu chòir, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid

Coimisean Còraichean Daonna na h-Alba - ball ùr air a h-ainmeachadh

A new member of the Scottish Human Rights Commission (SHRC) has been appointed following an open recruitment exercise, it has been announced.

Tha taisbeanadh de chuid de na dealbhan-naidheachd as fheàrr air an t-saoghal gu bhith aig a’ Phàrlamaid

Tha taisbeanadh, a tha an-asgaidh, de dhealbhan-camara gu bhith air a shealltainn aig Pàrlamaid na h-Alba san Lùnastal

Ceanglaichean pàrlamaideach air an ath-dhaingneachadh le buidheann-riochdachaidh bho Thaigh an Ròid

Bidh Oifigear Riaghlaidh Pàrlamaid na h-Alba, Coinneach Mac an Tòisich BPA, air ceann buidheann-riochdachaidh a bhios a’ tadhal air Munich gus ceanglaichean pàrlamaideach a neartachadh ...

‘Chan eil e sgoinneil a bhith sgriosail’ – tha BPA airson dèiligeadh ri burraidheachd a tha ‘ro chumanta’

Tha Comataidh Co-ionnanachd is Còraichean Daonna ann an Taigh an Ròid a’ foillseachadh sreath de dh’ullachaidhean, ris a bheil iad ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba a ghabhail, air chor ’s gum faodar dèiligeadh ri burraidheachd ...

A bheil sinn a’ dèanamh gu leòr gus inbhe àile ann an Alba a leasachadh?

An urrainn dhuinn barrachd a dhèanamh gus buaidhean dochannach bho thruailleadh an àile a stad ann an Alba?...

Planaichean air tèarainteachd shòisealta – ciamar a bheir iad buaidh ort, tha Comataidh a’ faighneachd

Bheir e buaidh air barrachd air 1.4 millean daoine agus bidh e a’ gabhail a-steach caiteachas luach £2.9 billean gach bliadhna, ach dè bhios buaidh bho thiomnadh chumhachdan air tèarainteachd shòisealta...

Beachdan gan sireadh air cur às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach is Conaltradh Maoidheach

Tha Comataidh a’ Cheartais ann an Taigh an Ròid a’ sireadh bheachdan bhon phoball air molaidhean a chuireadh às do dh’Achd Giùlan Oilbheumach aig Ball-coise agus Conaltradh Maoidheach (Alba) 2012.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date