Welcome to the Scottish Parliament

 • GaelicLPFP

  Co-chomhairleachadh air a’ Phlana Ghàidhlig

  <p>Tha an obair cho-chomhairleachaidh air an treas tionndadh den phlana Ghàidhlig againn (an Giblean 2018 – am Màrt 2023) air tòiseachadh. Thoir dhuinn do bheachdan tron cheisteachan air loidhne ro 1 Samhain.</p> <p><a href="/gd/gettinginvolved/106128.aspx" target="_blank">Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh an seo (Gàidhlig)</a></p> <p><a href="http://www.parliament.scot/visitandlearn/75038.aspx" target="_blank">Find out more here (English)</a></p>
  +-

  Co-chomhairleachadh air a’ Phlana Ghàidhlig

 • Gaelic dictionaries

  Plana Gàidhlig 2013-18

  <p>Tha Pàrlamaid na h-Alba air an dara Plana Gàidhlig fad còig bliadhna aice a chur air bhog mar chuid den rùn a tha aice an aon spèis a ghabhail don Ghàidhlig agus a thathar a’ gabhail don Bheurla.</p> <p><a href="">Plana Gàidhlig - Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba 2013-18</a></p> <p> </p>
  +-

  Plana Gàidhlig 2013-18

 • Image

  Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

  <p>Faigh a-mach mu Ghàidhlig sa Phàrlamaid anns a' bhileig againn:</p> <p><a title="Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba" href="/Gaelic/GaelicService-Full.pdf">Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba</a></p> <p>Faic cuideachd </p> <p><a href="/Gaelic/GaelicLanguagePlan_English.pdf">Plana Gàidhlig Buidheann Chorporɼa Pàrlamaid na h-Alba</a></p> <p>Airson goireasan cànain faic <a href="http://www.scottish.parliament.uk/gd/visitandlearn/40900.aspx">Goireasan Gàidhlig</a></p>
  +-

  Gàidhlig ann am Pàrlamaid na h-Alba

 • Regional map

  Thig don Phàrlamaid

  <p>Nach tig thu don Phàrlamaid airson turas treòraichte no gus gnothaichean na Pàrlamaid faicinn? Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air </p> <p><a href="">a' tadhal air a' Phàrlamaid</a>. </p>
  +-

  Thig don Phàrlamaid

Blog na Pàrlamaid

<p>Faigh a-mach mu na tha a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba agus faigh a-mach mar as urrainn dhut pàirt a ghabhail san obair aice tron <a href="http://parlamaidalba.wordpress.com/" target="_blank">bhlog Ghàidhlig </a>againn. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://parlamaidalba.wordpress.com/"><img alt="" src="http://s.wordpress.org/about/images/logo-blue/blue-m.png" /></a></p>

Lorg do BhPA

Cur a-steach do chòd-phuist:


 

No cleachd am mapa:

Scottish regions map
Scottish regions map

Naidheachdan as ùire

 • 15.02.18
 • 12.02.18
 • 08.02.18
 • 31.01.18
 • 09.01.18
Faclairean Gàidhlig

Gàidhlig

<p>Goireasan cànain do dh'eadar-theangaireach, luchd-ionnsachaidh is eile: faclairean, ainmean-àite, briathrachas pàrlamaideach is eile. </p>