Comataidh Foghlam is Cultar

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Foghlaim is Cultar beachdachadh agus aithris air foghlam adhartach is àrd-ìre, ionnsachadh fad-beatha, sgoiltean, cùram ro-sgoile, sgilean agus gnothaichean eile taobh a-staigh dleastanas Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Ionnsachadh fad-beatha agus gnothaichean co-cheangailte ri cultar agus na h-ealain a tha mar dhleastanas air Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultar agus Cùisean Taobh a-muigh.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.