Comataidh Bun-structair is Cur an Seilbh Calpa

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Bun-structair is Cur an Seilbh Calpa beachdachadh agus aithris air bun-structair, cur an seilbh calpa, còmhdhail, taigheadas agus gnothaichean eile a tha mar dhleastanas air Rùnaire a’ Chaibineit airson Bun-structair is Cur an Seilbh Calpa, a bharrachd air an fheadhainn a tha a’ tighinn taobh a-staigh raon-ùghdarrais Comataidh Riaghaltas Ionadail agus Ath-nuadhachadh