An t-Oifigear Riaghlaidh

Parliamentary Bureau in Session 3

Sa Chathair air Biùro na Pàrlamaid

Tha an t-Oifigear Riaghlaidh na neach-cathrach air Biùro na Pàrlamaid

Sa Chathair air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB)

Tha an t-Oifigear Riaghalaidh na neach-cathrach air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba