Na Leas Oifigearan Riaghlaidh

Tha taic aig an Oifigearan-riaghlaidh san obair aice bho dhithis Leas-oifigearan. Sa Chèitean 2011, chaidh Iain Scott BPA is Elaine Nic a’ Ghobhainn BPA a thaghadh don dà phost.

Tha an aon raon de dh’ullachaidhean aig na Leas-oifigearan nuair a ghabhas iad àite an Oifigeir-riaghlaidh, ach tha iad a' cumail ris na pàrtaidhean aca fhathast agus bidh iad a' bhòtadh anns an t-Seòmar nas lugha na tha iad sa Chathair air imeachdan. Tha seo a’ fàgail gum bi iad cuideachd a’ cumail taice ris an Oifigear-riaghlaidh agus i a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig an taigh is thall thairis.

This website is using cookies.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on this website.