• Lights in a committee room

  Lorg do BhPA

  Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016.

  Fios: Taghadh 2016

  +-

  Lorg do BhPA

 • Interior of an MSP office

  Buill Làthaireach

  Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016.

  Fios: Taghadh 2016

  +-

  Buill Làthaireach

 • Scottish Parliament Debating Chamber

  Pàrtaidhean anns a' Phàrlamaid

  Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016.

  Fios: Taghadh 2016

  +-

  Pàrtaidhean anns a' Phàrlamaid

BPA

MSPsGlazedWalkwaySP20090507

BPA Làthaireach

Fiosrachadh mu na BPA sgìreil is roinneil agad, a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu na gnothaichean pàrlamaideach aca agus mu bhith a’ cur fios thuca.

Presiding Officer

An t-Oifigear Riaghlaidh

'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.