• Lights in a committee room

  Lorg do BhPA

  <p>Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016. </p> <p><a href="http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/96797.aspx">Fios: Taghadh 2016</a></p>
  +-

  Lorg do BhPA

 • Interior of an MSP office

  Buill Làthaireach

  <p>Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016. </p> <p><a href="http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/96797.aspx">Fios: Taghadh 2016</a></p>
  +-

  Buill Làthaireach

 • Scottish Parliament Debating Chamber

  Pàrtaidhean anns a' Phàrlamaid

  <p>Sgaoilidh Pàrlamaid na h-Alba 23/03/16. Cha bhi BPA, comataidh no buidheann thar-phàrtaidh ann gus às dèidh an taghaidh air Diardaoin 5 Cèitean 2016. </p> <p><a href="http://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/96797.aspx">Fios: Taghadh 2016</a></p>
  +-

  Pàrtaidhean anns a' Phàrlamaid

BPA

Fiosrachadh mu na BPA sgìreil is roinneil agad, a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu na gnothaichean pàrlamaideach aca agus mu bhith a’ cur fios thuca.

'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.