• PetitionsInvolvedFP20110822

  Athchuingean

  Faodaidh duine sam bith athchuinge a chur a-steach. Chan fheum thu ach aon aois agus chan eil e gu diofar dè an aois a tha thu.

  Tha e furasta athchuinge ùr a chruthachadh agus gus ainmean a chruinneachadh air-loidhne.

  Faodaidh tu innse na fiosrachadh mun athchuinge agad a cho-roinn tro Facebook is Twitter tron làrach-lìn againn.

  Athchuingean

  +-

  Athchuingean

 • Tachartas 'Get the Picture'

  Air Disathairne 25 Lùnastal 2012, chùm Pàrlamaid na h-Alba 'Get the Picture!' – tachartas spòrsail a thug cothrom do dh’oigridh 16-25 bliadhna a dh’aois à air feadh na h-Alba bruidhinn mu chuspairean a tha cudromach dhaibh.

  Get the Picture! 2012

  +-

  Tachartas 'Get the Picture'

 • Compàirteachasan coimhearsnachd

  Proiseact com-pairteachasan coimhearsnachd na Parlamaid.

  Is e iomairt tionnsgalach th’ ann am Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd, a bheir guth do dhaoine nach bi a’ gabhail pàirt ann am poileataics mar as àbhaist.

  Pròiseact nan Com-pàirteachasan coimhearsnachd

  +-

  Compàirteachasan coimhearsnachd

 • ConnectFEATURE20110819

  'Ceangail!' ris a' Phàrlamaid

  Is e prògram foghlam airson daoine eadar 12 is 25 a th’ ann an Ceangail!

  Bheir e cothrom dhut a bhith mar phàirt de – agus a bhith a’ toirt seachad - seiseanan foghlam mu ghabhail pàirt ann am Pàrlamaid na h-Alba.

  Ceangail!

  +-

  'Ceangail!' ris a' Phàrlamaid

Gabh Pàirt

Co-chomhairleachadh air Plana Gàidhlig na Pàrlamaid

Tha an treas tionndadh den phlana Ghàidhlig againn fosgailte airson cho-chomhairleachaidh

YPSP-SP20110819

Ceangail - pròiseact coimhearsnachd òigridh

A bheil thu eadar 16 agus 25? Gabh pàirt sa Phàrlamaid – gabh pàirt ann am fear de na pròiseactan no tachartasan againn.

HaggeyeSP20091208

Compàirtean Coimhearsnachd

Is e iomairt tionnsgalach ùr a th’ ann am Pròiseact nan Com-pàirteachasan Coimhearsnachd, a bheir guth do dhaoine nach bi a’ gabhail pàirt ann am poileataics mar as àbhaist.