• Lights in committee room

  Bilean Làthaireach

  Bidh molaidhean airson laghan ùra gan toirt a-steach sa Phàrlamaid mar Bhilean 

  Faodaidh tu leughadh mu dheidhinn Bilean ùr agus Bilean làthaireach agus an cùrsa tron Phàrlamaid an-seo

  +-

  Bilean Làthaireach

 • Chamber

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

  Leugh mu mar a thèid BPA a thaghadh, mar a bhios comtaidhean ag obarahadh agus mar a nì Pàrlamaid na h-Alba laghan.

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair. (Gàidhlig ri tighinn)

  +-

  Mar a tha Pàrlamaid na h-Alba ag obair

 • Athchuingean Poblach

  Tha pròiseas nan athchuingean poblach aig cridhe na h-obair com-pàirteachais againn.

  Faodaidh daoine fa leth, buidhnean is comainn pàirt a ghabhail ann am pròiseas a' phoileasaidh le bhith a' togail cuspairean anns a bhèil ùidh aca.

  Comataidh nan Athchuingean Poblach

  +-

  Athchuingean Poblach

 • Fios mu Bhilean

  Diofar sheòrsaichean Bhilean

  Faigh a-mach dè an t-eadar-dhealachadh a th' ann eadar Achd agus Bile, a' gabhail a-steach nan diofar sheòrsa Bhilean agus mar a bhios iad a' toirt buaidh ort.

  Faigh a-mach mu bhilean
  +-

  Fios mu Bhilean

Gnothaichean Pàrlamaideach

ChamberDesksIISP20040804

Aithisg Oifigeil

Is e an Aithisg Oifigeil an aithisg sgrìobhte làn is choileanta de ghnothaichean Pàrlamaid na h-Alba agus nan comataidhean aice.

CommitteeJusticeS4SP20110621

Comataidhean

Tha na comataidhean aig cridhe obair na Pàrlamaid – a’ cruinneachadh fianais bho luchd-fianais, a’ sgrùdadh reachdas agus a’ dèanamh rannsachadh.

bills

Bilean

‘S e a th’ ann am bile ach dreagh lagha. Faodaidh Riaghaltas na h-Alba, comataidhean pàrlamaideach, no ball fa leth den Phàrlamaid bile a thoirt a-steach.

questionsiStockSP

Gluasadan, Atharrachaidhean is Freagairtean

Faodaidh BPA sam bith ceist phàrlamaideach a chur air Riaghaltas na h-Alba no air Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba. Bidh BPA a’ cleachdadh gluasadan gus deasbad a thòiseachadh no gus gnìomh a mholadh.

The Canongate Building

Cinn-latha fosaidh

Seo greis nuair nach eil a’ Phàrlamaid na suidhe – nuair nach eil i air a sgaoileadh. Faigh a-mach na cinn-latha fosaidh air an duilleig seo.