• Exterior view of the Scottish Parliament building on a sunny day

  Cothroman cosnaidh

  A bheil thu a’ sireadh obair sa Phàrlamaid?

  Gheibhear fios mu ar cothroman cosnaidh air fad air na duilleagan seo.

  Cothroman cosnaidh sa Phàrlamaid (Beurla)

  +-

  Cothroman cosnaidh

 • Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

  Tha fiosrachadh againn air Buidheann Phàrlamaideach a’ Cho-fhlaitheis, air buidhnean eadar-nàiseanta, mu bhith a’ cur fios thugainn agus mu bhith a’ tighinn air chèilidh oirnn.

  Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh (Beurla)

  +-

  Dàimhean na Rìoghachd Aonaichte agus Taobh a-muigh

 • frontofbuildingFP

  Aithisg bhliadhnail

  Bidh an aithisg bhliadhnail ag aithris air obair na Pàrlamaid is mar a choilean i a dleastanansan.

  Aithisg Bhliadhnail 2012 (2.65MB pdf)

  +-

  Aithisg bhliadhnail

 • An t-Oifigear Riaghlaidh Ken Mac an Tòisich

  An t-Oifigear Riaghlaidh

  Mun Oifigear Riaghalaidh.

  'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.

  Leugh barrachd: An t-Oifigear Riaghlaidh

  +-

  An t-Oifigear Riaghlaidh

Mun Phàrlamaid

Air an duilleig seo, gheibhear a-mach mun obair agus mu na dleastanasan aig an Oifigeir Riaghlaidh, aig Buidheann Chorporra Pàrlamaid na h-Alba (SPCB) agus mu obair is structar an luchd-obrach againn.

Presiding Officer

An t-Oifigear Riaghlaidh

'S e Ken Mac an Tòisich an còigeamh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra ris a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.