• Cartoon images of school children

  Spòrs is geamannan!

  <p>Am measg nan goireasan foghlam eadar-ghnìomhach againn, tha geamannan mar Nathraichean is Fàraidhean agus SP-ingo!</p> <p>No faodaidh tu faighinn a-mach cho eòlach sa tha thu air a’ Phàrlamaid le Quiz na Pàrlamaid.</p> <p sizcache="100" sizset="69"><a href="http://www.parlamaid-alba.org/visitandlearn/Education/12268.aspx">Geumannan</a> </p> <p sizcache="100" sizset="70"><a href="http://www.parlamaid-alba.org/visitandlearn/Education/613.aspx">Bun-sgoil</a> </p> <p sizcache="100" sizset="71"><a href="http://www.parlamaid-alba.org/visitandlearn/Education/SPotlight.aspx">Àrd-sgoil</a></p>
  +-

  Spòrs is geamannan!

 • Front entrance of the Scottish Parliament

  Tursan air-loidhne

  <p><b>Faigh sealladh gun choimeas den Phàrlamaid tron turas dealbhan air-loidhne. </b></p> <p>Tha an turas 360̊ seo a’ toirt dhut cothrom sùil a thoirt air taobh a-staigh na Pàrlamaid  a’ gabhail a-steach an t-Seòmair-deasbaid, Lobaidh a’ Ghàrraidh agus na seòmraichean Comataidh. </p> <p><a href="http://www.parlamaid-alba.org/visitandlearn/12502.aspx">Turas 360̊</a></p>
  +-

  Tursan air-loidhne

 • 'Travelling the Distance' by Shauna McMullan

  Ealain sa Phàrlamaid

  <p>An robh fhios agad gu bheil cruinneachadh ealain ann an togalach na Pàrlamaid? </p> <p>Ionnsaich barrachd mu dheidhinn ar cruinneachadh ealain air ar làrach-lìn.</p> <p sizcache="100" sizset="68"><a href="http://www.parlamaid-alba.org/visitandlearn/15456.aspx">Cruinneachadh ealain </a></p>
  +-

  Ealain sa Phàrlamaid

 • Guided tour

  Tursan trèoraichte an-asgaidh

  <p>Tha tursan trèoraichte rim faighinn an-asgaidh</p> <p>Tha an turas, a mhaireas uair a thìde, gad thoirt bho Thalla a' Phobaill gu Lobaidh a' Ghàrraidh agus an uair sin don t-Seòmar gus an t-àite fhaicinn far am bi na BPA a' coinneachadh airson deasbadan.</p> <p sizcache="100" sizset="32"><a href="http://www.parlamaid-alba.org/gd/visitandlearn/24228.aspx">Leugh barrachd: Tursan Treòraichte An-asgaidh</a> </p>
  +-

  Tursan trèoraichte an-asgaidh

Tadhail is Ionnsaich

Tha Pàrlamaid ùr na h-Alba stèidhichte aig bun Mìle Rìoghail ainmeil Dhùn Èideann ri taobh Pàirce an Ròid agus na Salisbury Crags.

Leugh mu eachdraidh na Pàrlamaid bho na meadhan aoisean chun an Aonaidh agus gu ath-steidheachadh na Pàrlamaid ann an 1999.

Bidh sinn a’ dèanamh diofar fhoillseachaidhean a tha a’ mìneachadh mar a tha a’ Phàrlamaid ag obair, dè as urrainn dhut dèanamh mar neach-tadhail agus mar as urrainn dhut a dhol an sàs san obair aice.

Gheibhear ceanglaichean ri faclairean, liostaichean-braithrachais, ainmean-àite agus goireasan Gàidhlig eile air an duilleig seo.